Uitgangspunt

'Het doel is,
om een conflict op een zo vreedzame wijze op te lossen.'

In mijn bestaan als persoon en als bedrijf heb ik vele conflicten
gezien en meegemaakt.
Veel van deze conflicten is eigenlijk een opeenstapeling van
kleine irritaties die tot uitbarsten komt.
Ook bij zakelijke conflicten is het vaak een verschil van zienswijze
die door mediation vaak tot verhelderde resultaten kan komen
en waarbij de zakelijke verhouding geringe schade oploopt